arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacyverklaring

Bureau Goed Gevonden, d.d. 24-05-2018

Bureau Goed Gevonden, dat zijn 'wij' in onderstaande bepalingen. Bureau Goed Gevonden is online te vinden via bureaugoedgevonden.nl en in Amsterdam op bezoekadres Nieuwe Keizersgracht 58, 1018 DT Amsterdam.

Formeel is Bureau Goed Gevonden een handelsnaam van D E N A M E, de eenmanszaak van Françoise Jeffrey. Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 52545075 en met btw-nummer NL 171 388 884 B01. Informeel is Bureau Goed Gevonden een plek voor ondernemers en organisaties die goed gevonden willen worden. Die inhoudelijk goed gevonden willen worden, door mensen en door Google. 

Om je hierbij te helpen, biedt Bureau Goed Gevonden je context, copy, content en advies (hieronder 'Diensten'). En in nauwe samenwerking met andere gespecialiseerde bureaus leveren we bovendien andere hieraan gerelateerde producten en diensten zoals logo's, huisstijlen en websites. Voor het verwerken van deze producten en diensten verwerken wij persoonsgegevens.  

Bureau Goed Gevonden acht zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden bij ons daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de 'AVG'). Met deze privacyverklaring laten we je zien hoe wij je gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018

In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze websites, https://bureaugoedgevonden.nl/ en https://dename.nl en onze Diensten.

Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruikmaakt van websites en gerelateerde Diensten die Bureau Goed Gevonden aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of je organisatie, direct met ons deelt. Wij gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer je gebruikmaakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

- Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
- Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
- Betaalinformatie; btw-nummer, bankrekeningnummer;
- Afbeeldingen waarmee je kunt worden geïdentificeerd;
- Andere informatie die je vrijwillig besluit met ons te delen: social media accounts, login ID's, IP-adres, je review, feedback en mening.

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

- Aanmelden en verifiëren / authenticatie van gebruikers van de Diensten;

- Communicatie tussen ons, klanten en websitebezoekers;

- Opmaken en versturen van facturen;

- Spampreventie;

- Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;

- Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten.

Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of je toestemming, die je op ieder moment weer kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers 12 maanden.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kun je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we je een kopie bezorgen van de gegevens die we over je verwerken. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die we over je verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om je informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij je informatie verwijderen, dan kun je ons altijd daarover informeren. Neem dan contact met ons op. Je kunt in overeenstemming met de AVG, tijdig een reactie op je verzoek van ons verwachten. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je van ons ontvangt, dan kun je ons nogmaals mailen of je klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

We delen je informatie niet met anderen zonder jouw nadrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst en tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij je gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, nemen wij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we je gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om onze Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 

Cookies

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie.

Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruikmaakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

- Logische toegangscontrole, gebruik wachtwoorden, evt. een tweede factor;

- Encryptie van data;

- Pseudonimiseren van data;

- Gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;

- Overdrachten alleen over SSL;

- Purpose-bound toegangsbeperkingen;

- Controle van erkende autorisaties.

- Websites en Diensten van derden

Onze Diensten kunnen ook activiteiten omvatten die gerelateerd zijn aan het leveren van software waarmee onze klanten een eigen professionele website laten bouwen en die zij na oplevering zelf beheren. Onze klanten bepalen welke gegevens zij verzamelen op of via hun website en welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Als je vragen hebt over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kun je het beste contact opnemen met de eigenaar van de betreffende website en/of de organisatie die de website heeft opgezet. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke diensten of plug-ins van derden, noch op websites van derden die je bezoekt via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden je persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen en adviseren je daarom de privacyverklaringen van deze partijen te raadplegen.

Bureau Goed Gevonden